براساس نامه شماره 1396/1/63396سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، ثبت نام و شرکت در همایش ، هرروز دارای 5 امتیاز بازآموزی (جمعا 15 امتیاز) و ارائه مقاله (درصورت حضور) نیز دارای 5 امتیاز باز آموزی (حداکثر 2 مقاله و 10 امتیاز) برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی در مقطع دکتری و بالاتر می باشد.(ثبت نام ، حضور در هر سه روز همایش و ارایه دو مقاله جمعا دارای 25 امتیاز بازآموزی برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی می باشد.)

 

Back to top