تا 31 خرداد 1396

تا 31 شهریور 1396

 در روزكنگره

دامپزشكان

(عمومي و متخصص)

و ساير

2.100.000ريال

2.300.000ريال

3.500.000ريال

دانشجويان

(عمومي و دوره هاي تخصصي)

1.750.000ريال

1.950.000ريال

3.000.000ريال

اعضای جامعه دامپزشکان ایران (دارای کارت عضویت معتبر)

1.600.000ريال

1.800.000ريال

3.100.000ريال

  

حق ثبت نام شامل هزینه سه روز شرکت در کنگره،دریافت کیف ،CD مجموعه مقالات ، پذیرایی بین جلسات و ناهار و همچنین دریافت  گواهی حضور در کنگره می باشد.

معیار تخفیف زمانی ،تاریخ فیش واریزی هزینه ثبت نام می باشد.

علاقمندان به ثبت نام و حضور در کنگره می توانند هزینه ثبت نام را به حساب جامعه دامپزشکان ایران نزد بانک ملت ( شماره حساب : 4706407578 ، شماره کارت 8352 7011 3377 6104 ) واریز و تصویر فیش واریزی را از طریق لینک http://2icam.ir/registration به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

 

 

Back to top