فرم ثبت نام حامی مالی
 1. نام مدیرعامل:(*)
  الزامی
 2. نام خانوادگی مدیرعامل:(*)
  الزامی
 3. سازمان و یا شرکت:(*)
  الزامی
 4. تلفن ثابت:(*)
  بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر
 5. فکس:(*)
  بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر
 6. آدرس سایت:
 7. ایمیل:(*)
  ورودی نامعتبر
 8. آدرس:(*)
  الزامی
 9. نوع حامی:(*)
  الزامی
 10. مسئول هماهنگی:
  ورودی نامعتبر
 11. تلفن همراه مسئول:(*)
  بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر
 12. فایل ها تا حداکثر 100 کیلوبایت و با فرمت های PDF و یا JPG قابل قبول است.
 13. اسکن فیش واریزی:(*)
  حداکثر 100 کیلوبایت و به صورت PDF و یا jpg
 14. توضیحات بیشتر:
  الزامی
 15. کد امنیتی:(*)
  کد امنیتی:
  جدیدکد امنیتی وارد شده نامعتبر است.

Back to top