اطلاعیه مهم

 برنامه سخنراني ها 

 برنامه پوستر ها

 كارگاه آموزشي رهيافت تشخيصي آلوپسي در سگ و گربه

 راهنمای تهیه و نصب پوستر  (فایل پیشنهادی)

نتایج داوری مقالات


براساس نامه شماره 1396/1/63396 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، ثبت نام و شرکت در همایش ، هرروز دارای 5 امتیاز بازآموزی (جمعا 15 امتیاز) و ارائه مقاله (درصورت حضور) نیز دارای 5 امتیاز باز آموزی (حداکثر 2 مقاله و 10 امتیاز) برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی در مقطع دکتری و بالاتر می باشد.(ثبت نام ، حضور در هر سه روز همایش و ارایه دو مقاله جمعا دارای 25 امتیاز بازآموزی برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی می باشد.)

 

نتایج داوری مقالات تا دهم شهریور ماه در سایت کنگره درج می گردد و نویسندگان مسئول مقالات پذیرفته شده تا پانزدهم شهریور ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به ثبت نام و ارسال تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کنگره اقدام نمایند.

Back to top